Privacy Policy

Uw privacy
Door gebruik te maken van ons sollicitatieformulier verstrekt u een aantal gegevens. We vinden het belangrijk om hier zeer zorgzaam mee om te gaan.

Doel van verwerking

We verwerken de door u verstrekte gegevens in functie van onze sollicitatieprocedure.
Uw gegevens worden ter beschikking gesteld aan onze medewerker vermeld als contactpersoon in de vacature en aan overige juryleden betrokken in deze sollicitatieprocedure.
U ontvangt zelf een kopij van de door u ingevoerde gegevens via mail.
Uw gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden.

Uw rechten

U heeft het recht op inzage, rectificatie en het recht op gegevenswissing.

Recht op inzage

U ontvangt een kopij van de door u ingevoerde gegevens. Dit zijn de gegevens die wij bewaren in ons systeem.  U kan ons steeds  inzage  vragen van de gegevens die wij van u verwerken.

Recht op rectificatie

Bent u van oordeel dat de gegevens die wij verwerken niet (meer) correct zijn kan u vragen om ze te corrigeren.

Recht op gegevenswissing

U heeft het recht om vergeten te worden. In een lopende sollicitatieprocedure impliceert dit dat u niet verder wenst deel te nemen aan deze specifieke sollicitaiteprocedure.

Bewaartermijn

Wij verwijderen uw gegevens automatisch 1 maand na het einde van de opgegeven einddatum in de vacature.